Računovodstveno – knjigovodstvene usluge

RAČUNOVODSTVENO – KNJIGOVODSTVENE USLUGE

 • Vođenje knjiga ulaznih i izlaznih faktura
 • Vođenje glavne knjige
 • Knjiženje tekućih i deviznih računa klijenata
 • Vođenje pomoćnih evidencija
 • Analitička evidencija salda, konta, izvoda otvorenih stavki
 • Sastavljanje mjesečne PDV prijave
 • Usklađivanje potraživanja i dugovanja sa Poreskom upravom
 • Usklađivanje potraživanja i dugovanja sa klijentima
 • Popis i obračun amortizacije osnovnih sredstava
 • Vođenje blagajne, uplate, isplate, specifikacija troškova blagajne
 • Vođenje biznis kartice
 • Vođenje robno – materijalnog knjigovodstva
 • Vođenje platnog prometa (E-banking)
 • Knjižna odobrenja, kompenzacije
 • Vođenje mjesečnih izvještaja o stanju blagajne, računa, troškova i prihoda

OBRAČUN ZARADA I DRUGIH PRIMANJA

 • Obračun i isplata zarada zaposlenih
 • Obračun naknada po osnovu ugovora o djelu
 • Obračun zakupnine po osnovu ugovora o zakupu
 • Mjesečna prijava obračuna zarada (IOPPD) putem digitalnog sertifikata
 • Mjeseča predaja propisanih obrazaca OPP-ND (Opštine u Crnoj Gori)
 • Mjesečni izvještaji za Zavod za statistiku
 • Mjesečno ukalkulisavanje zarada, naknada po osnovu ugovora o djelu i zakupnine po osnovu ugovora o zakupu
 • Usaglašavanje predatih obračuna sa analitičkim karaticama Poreske uprave

PUŽAMO I SLEDEĆE USLUGE IZ OVE OBLASTI:

 • Fakturisanje (fiskalizovanih računa) po dogovoru sa klijentom
 • Saradnja sa poslovnim bankama (dostavljanje potrebne dokumentacije za realizaciju bankarskih garancija i kredita)
 • Knjiženje i analitika po profitnim centrima
 • Izrada i predaja godišnjih obrazaca M4, M12, OPD2
 • Priprema i predaja dokumentacije za refundaciju bolovanja, kao i knjiženje istih
 • Izrada raznih vrsta izvještaja po želji klijenta
 • Izrada godišnjih računovodstvenih izvještaja (bilans stanja i uspjeha, statistički aneks i godišnja prijava poreza na dobit)

Tu smo da Vam pomognemo.

+382 20 674-607

+382 67 271-825

office.finalis@gmail.com

Ul.Moskovska br. 169 (stan A1), Podgorica

Radno vrijeme: 

8:30h – 16:00h

Rad sa strankama:

9:00h-14:00h