Usluge

RAČUNOVODSTVENO – KNJIGOVODSTVENE USLUGE

FINALIS pruža usluge sveobuhvatnih računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova, obračuna zarada i drugih primanja, kao i finansijsko savjetovanje.

ADMINISTRATIVNE USLUGE

FINALIS može biti podrška vašem poslovanju za obavljanje administrativnih poslova i uštedu vašeg vremena i novca.

RADNO PRAVNI ODNOSI

FINALIS vam može pružiti podršku u primjeni zakona i staviti na raspolaganje svoj stručni tim koji se bavi izradom svih opštih internih akata neophodnih za poslovanje.

OSNIVANJE I REGISTRACIJA PRAVNIH LICA

FINALIS priprema svu potrebnu dokumentaciju i savjetuje vas vezano za registraciju privrednog društva / NVO-a.

Wealth Management or Wealth Planning. We’re Here to Help.

+382 20 674-607

+382 67 271-825

office.finalis@gmail.com

Ul.Moskovska br. 169 (stan A1), Podgorica

Radno vrijeme: 

8:30h – 16:00h

Rad sa strankama:

9:00h-14:00h