Radno pravni odnosi

AKT O SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA I DRUGI PRAVILNICI

 • Izrada Akta o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta
 • Izrada Pravilnika o radu
 • Izrada Pravila o kućnom redu i ponašanju zaposlenih
 • Izrada internih pravila, procedura i uputstava
 • Izrada drugih internih akata

RADNO PRAVO, UGOVOR O RADU, RADNI ODNOSI

 • Izrada ugovora o radu prilagođenog vašem poslovanju
 • Izrada obavještenja o mobingu
 • Vođenje personalnog dosijea zaposlenog
 • Vođenje kadrovske evidencije i matične knjige zaposlenih
 • Priprema i predaja prijava slobodnih radnih mjesta Zavodu za zapošljavanje
 • Priprema i predaja prijava i odjava zaposlenih kod Uprave prihoda i carina
 • Vođenje evidencija o godišnjem odmoru i plaćenom odsustvu
 • Izrada rješenja o korišćenju godišnjeg odmora odnosno plaćenog odsustva
 • Izrada odluka o naknadi štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora
 • Izrada akata o prestanku radnog odnosa (rješenja o prestanku radnog odnosa, rješenja o otkazu radnog odnosa i sporazuma o raskidu radnog odnosa)
 • Izrada odluka, potvrda, rješenja o porodiljskom – roditeljskom odsustvu i drugih akata koji se odnose na radne odnose
 • Otvaranje i zaključivanje radnih knjižica
 • Praćenje i evidentiranje svih izvršnih akata za obustave od zarada zaposlenih (naredbi, zaključaka, rješenja i ostalih srodnih akata), provjera sa zaposlenima o stanju dugovanja, davanje instrukcija za obustavu računovodstvu, praćenje i nakon završenog procesa obustave obaviještavanje organa koji je akt uputio, kao i obavještavanje ovih organa o prestanku rada zaposlenih
 • Vođenje evidencije zaposlenih za osiguranje i dostavljanje istih osiguravajućoj kući
 • Posredovanje u kontaktu sa ovlašćenom firmom za sprovođenje zaštite na radu
 • Posredovane u kontaktu sa advokatom za sporove iz radnih odnosa
 • Pravna podrška i savjetovanje iz oblasti radnog prava i radnih odnosa

Tu smo da Vam pomognemo.

+382 20 674-607

+382 67 271-825

office.finalis@gmail.com

Ul.Moskovska br. 169 (stan A1), Podgorica

Radno vrijeme: 

8:30h – 16:00h

Rad sa strankama:

9:00h-14:00h