Ostale pravne usluge

OSTALE PRAVNE USLUGE

  • UGOVORI (izrada raznih vrsta ugovora o poslovnoj saradnji, zakupu, zajmu, pružanju usluga, djelu i drugo)
  • INTELEKTUALNA SVOJINA (registracija žiga i industrijskog dizajna)
  • DOZVOLE ZA BORAVAK I RAD, PRIJAVA RADA STRANACA (prikupljanje i pripremanje dokumentacije, davanje instrukcija, uputstava i kompeltiranje dokumentacije za predaju MUP-u)
  • PRIJAVE RADA, DOZVOLE ZA RAD I DRUGO (za rad djelatnosti za koje se zahtjevaju posebna odobrenja za rad)

Tu smo da Vam pomognemo.

+382 20 674-607

+382 67 271-825

office.finalis@gmail.com

Ul.Moskovska br. 169 (stan A1), Podgorica

Radno vrijeme: 

8:30h – 16:00h

Rad sa strankama:

9:00h-14:00h