Blog #1

Blog #1

UGOVOR O RADU Pravo, administracija, pravila, papiri, zakoni – često se u praksi čuje reakcija kao što je nerazumljivo… Pravo je život pretočen u normu (pravilo). Međutim, s obzirom na to da pravo ne može da predvidi sve životne situacije ja ću, sa životne...