Administrativne usluge

ADMINISTRATIVNE USLUGE

  • Priprema i predaja prijava i odjava zaposlenih kod Uprave prihoda i carina
  • Priprema dopisa, zahtjeva, molbi
  • Popunjavanje raznih obrazaca i davanje uputstava
  • Izrada i predaja dokumentacije kod državnih organa i institucija
  • Popunjavanje naloga za plaćanje (uplatnica)
  • Administrativna podrška za evidentiranje i čuvanje dokumentacije
  • Uređenje administrativnog poslovanja

Tu smo da Vam pomognemo.

+382 20 674-607

+382 67 271-825

office.finalis@gmail.com

Ul.Moskovska br. 169 (stan A1), Podgorica

Radno vrijeme: 

8:30h – 16:00h

Rad sa strankama:

9:00h-14:00h