Aktuelnost 1

OTVARANJE FIRME

Za obavljanje bilo koje djelatnosti (posla) neophodno je da ste uredno registrovani, bilo da posao obavljate kao fizičko lice, bilo da se opredjelite za otvaranje privrednog društva (firme).

Ukoliko želite posao obavljati kao fizičko lice, onda se registrujete kao preduzetnik. Ukoliko je ipak vaš izbor otvaranje firme, najjednostavniji oblik je DOO (društvo sa ograničenom odgovornošću). Obavljanje registrovanog posla zahtjeva izvjesnu disciplinu, ali svakako nije nešto što se ne može postići i što bi trebalo da vas plaši. Naprotiv, sve je mnogo jednostavnije ako se na vrijeme dobro informišete i stavite sve obaveze na papir.

Značajne su razlike koje se odnose na vaše obaveze i odgovornosti, kada je u pitanju izbor da li se registrovati kao preduzetnik ili firma. Adekvatan savjet nije moguće dati bez više informacija vezanih za planiranu djelatnost, obim posla, sezonalitet posla, fiksne obaveze i slično.

Ono što je važno da znate je da bi se fizičko lice registrovalo kao preduzetnik ne može da bude zaposlen. Obavljajući privrednu djelatnost kao preduzetnik odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

I ako zakon više ne poznaje termin firma, već samo privredno društvo (kao što više od decenije ne poznaje ni termin preduzeće koji se još uvijek može čuti u praksi), radi lakšeg razumijevanja u tekstu ću se koristiti terminom firma.

Šta je važno da znate?

Važno je da znate da možete biti i osnivač i izvršni direktor firme. Da je izvršni direktor obavezan organ koji mora biti u radnom odnosu (zaposlen u firmi). Da osnivač može biti jedno ili više lica. Da je minimalni osnivački ulog 1,00 euro. Da sve obaveze teku od dana registracije kod Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS). Postoje slučajevi kada određeno lice ne može biti osnivač firme, i gdje bi ukoliko bi predao prijavu za registraciju ista bila odbijena. To su slučajevi koje predviđa Zakon o sprječavanju nelegalnog poslovanja.

Da biste pripremili potrebnu dokumentaciju za registraciju, prethodno je potrebno da izaberete djelatnost koju želite da obavljate (shodno Zakonu o klasifikaciji djelatnosti), da odredite naziv (koji ne smije da bude isti ili sličan sa nazivom firme koja već postoji ili je postojala u Crnoj Gori), mjesto gdje će biti sjedište, da unesete osnovne podatke kao što su kontakt telefon, imejl adresa, web sajt ukoliko ga imate. Uvijek je bolji izbor da vam dokumentaciju pripremi neko ko se u to razumije, ili eventualno ukoliko imate određena znanja iz ove oblasti, onda da to uradite uz nečiju pomoć i kontrolu.

Koliko se god činilo da se „firma otvara lako“, sa praktične strane donekle se može reći da nije suviše komplikovana, ali sa suštinske, veoma je važno da se na vrijeme povede računa, da akti (potrebna dokumenta) budu usklađeni sa zakonom i drugim obaveznim propisima, i da budu usklađeni sa vašim potrebama, sa vašom djelatnošću, a naročito sa vašim dogovorom ukoliko više lica osniva jednu firmu.

Osnivački akt, odluka o osnivanju, ako je osnivač jedno lice, ili ugovor o osnivaju, ako se radi o 2 ili više osnivača mora biti ovjeren od strane notara. Ostala dokumentacija mora biti potpisana od strane svih osnivača, ne mora biti ovjerena. Uz dokumentaciju su vam potrebne i dvije uplatnice, 5 eura administrativna taksa koja se plaća Upravi prihoda i carina, i naknada za objavu u Službenom listu Crne Gore u iznosu od 3 eura. Ukoliko dokumentaciju kod CRPS-a ne predaje osnivač, onda je neophodno ovlašćenje od osnivača za lice koje vrši predaju. Isto lice je i potpisnik propratnog obrasca.

Nakon registracije koju CRPD izvrši u roku od 4  radna dana od dana predaje, obavezni ste preuzeti rješenje o registraciji, nakon čega je potrebno da se izraditi pečat i štambilj firme.

Uporedo birate banku kod koje ćete otvoriti račun i pripremate potrebnu dokumentaciju. Nakon otvaranja računa isti se prijavljuje Upravi prihoda i carina.

Istovremeno se priprema ugovor o radu za izvršnog direktora i nakon potpisivanja predaje se prijava Upravi prihoda i carina.

Odmah zatim pripremate dokumentaciju za dobijanje digitalnih sertifikata za predaju elektronskih prijava i za fiskalizaciju faktura. Pod obaveznim elektronskim prijavama podrazumijeva se prijava doprinosa kroz obrazac IOPPD, prijava prireza na porez koji se plaća opštini u kojoj se nalazi prebivalište lica kojem vršite uplatu zarade (ili druge naknade) kroz obrazac OPP-ND i prijava PDV-a ukoliko ste u PDV sistemu (što je obaveza ukoliko je planirani promet u jednoj godini preko 30.000,00 eura). Promet podrzumijeva sve ono što će ići preko računa vaše firme (sve ono što fakturišete). Fiskalizacija računa (faktura) podrazumijeva izdavanje računa koji se odmah evidentira kod Uprave prihoda i carina i kojem se dodijeljuje QR kod na osnovu kojeg se uvijek može provjeriti da li je račun izdat u skladu sa zakonom.

Osim svega prethodno navednog, u zavisnosti koju će djelatnost obavljati vaša firma, za obavljanje određenih poslova zahtjevaju se izvjesne dozvole ili odobrenja, prijave kod nadležnih institucija.

Kao što sam već pomenula, vaše obaveze teku od dana registracije. U momentu registracije već morate imati osobu zaduženu za vođenje računovodstva, bilo da je to računovodstvena agencija, bilo da je stručna osoba koja to radi kao spoljni saradnik. Sa privim danom rada vaša firma ima određene račune za troškove firme ili račune kojima će se naplatiti usluga ili roba koju pružate / prodajte. Tako da svi ti računi moraju biti evidentirani, zarada izvršnog direktora mora biti obračunata, doprinosi moraju biti u zakonskom roku plaćeni i prijavljeni, PDV (ukoliko ste u PDV sistemu) mora biti uredno prijavljen i plaćen do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Dalje, tu su i određene obaveze koje se odnose na zaposlene, na poštovanje zakona o radu, zakona o zabrani zlostavljanja na radu, zakona o zaštiti i zdravlju na radu, i druge zakonske i podzakonske akte.

Ukoliko je vaša ideja da imate svoju firmu, da započnete svoj biznis, pobrinite se da se informišete na vrijeme o svim detaljima kako biste imali jasnu sliku o svim obavezama. Brojna su pitanja koja nisu obrađena u ovom tekstu jer je obavljanje privredne djelatnosti suviše široko. Postoje određene pojedinosti specifične za konkretnu djelatnost, i na takva pitanja ne može se dati opšti odgovor. Ono što je naša preporuka jeste da odvojite vrijeme za dokumentaciju koju potpisujete, ipak ćete vi biti vlasnik i/ili izvršni direktor firme. Morate biti upoznati sa zakonskim obavezama. Morate znati šta potpisujete. Zato naša preporuka sa profesionalne strane ne može biti da nađete negdje „šablon“ za potrebnu dokumentaciju ili da je skinete sa interneta, a da se prethodno ne upoznate sa detaljima, ili da te ponuđene „šablone“ na pravi način ne iskoristite.

Za sve nedoumice, pitanja, savjete, budite slobodni da kontaktirate naš tim. Rado ćemo biti vaš profesionalni i povjerljivi savjetnik čiji je cilj djelovati u najboljem interesu naših klijenata i nikada ne nuditi ideju ili rješenje koje ne možemo ostvariti.